O mně

S čím vám pomůžu:

Jako psycholog pracuji od roku 2000, jako psychoterapeut od roku 2015.

 • klienti ke mně přicházejí s dětmi nejčastěji řešit jejich strachy a úzkost, neurotické obtíže, návaly vzteku, sourozenecké vztahy, ztrátu blízké osoby, rodinné problémy, rozchody, osobní krize, sebepoznání nebo si vyčistit hlavu. Pomáhám jim v konkrétních případech:
 • nalezením odpovědí na otázky spojené s výchovou a potřebami dětí
 • s projevy chování, které okolí označilo za "problém", ale které znamenají spíše "volání o pomoc"
 • s porozuměním sama sobě, včetně hledání ztraceného životního smyslu 
 • se situacemi, v nichž najednou chybí jednoduché řešení

Co ještě umím: vytvořit bezpečné prostředí, kde se dítě a dospívající může svěřit, ponořit se svého problému

 • probouzet tvořivost
 • používat kromě terapie slovy techniku sandtray stejně jako další pomocné techniky, které vhodně doplňují slova při společné práci

V co věřím:

Zkušenost mě opakovaně utvrzuje v tom, že klíč k řešení otázek a obtíží, které děti zakouší, najde především v sobě, proto věřím:

 • že při hledání takových odpovědí občas potřebujeme doprovodit
 • ve velkou vnitřní sílu dětí současných i dětí, které přežívají v nás
 • ve schopnost organizmu napovědět, které řešení je pro nás vhodné
 • v sílu tvořivosti a fantazie.

Jsem řádnou členkou České Asociace pro Psychoterapii (ČAP)

Jsem členkou Asociace školních psychologů (AŠP)

/Neposkytuji klinickou diagnostiku pro zdravotnická zařízení/. 

/Služba není hrazena pojišťovnou. VZP klienti mají možnost žádat o proplacení příspěvku na absolvované terapie roce 2024. Příspěvek činí 500 Kč na každé sezení (max. 10 sezení)/.


Odborná praxe

Aktuálně:

Soukromá praxe - Roudnice nad Labem
ZŠ Velvary /školní psycholog/
ZŠ OSMIČKA Roudnice nad Labem /školní psycholog/                            
Od r. 2023 členka lektorského týmu Sebezkušenostního výcviku typu SUR, Audendo.  

Dříve:

ZŠ a MŠ Roudnice n.L., /školní psycholog/

Psychologické služby pro klienty OSPOD MÚ Kralupy n.Vltavou

NÚV - projekt EU VIP II-III, 2009-2014, /školní psycholog na ZŠ Roudnice n.L./

Česká arteterapeutická asociace (ČAA), /členka výboru, šéfredaktorka

časopisu Arteterapie 2000-2007, od r. 2008 člen red.rady/

Speciální škola pro slabozraké, Praha 2 /školní psycholog/

IONA Community, Camas centrum, Skotsko, UK (léto 1998) - lektor arteterapeutických programů pro účastníky skupinových pobytů v out-door centru

Národní galerie v Praze /Odborný lektor edukačního oddělení, / vedení projektu EU "COM ART!


Vzdělání

FF UK - Jednooborová psychologie

Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik (5 let, + zaměření na práci s problémovými třídními kolektivy), NÚV

Systemický kurz arteterapie, PhDr. Helena Nováková-Strnadlová - 86 hodin

Komplexní výcvik Sandplaying, 90 hodin, Praha

Krizová intervence ve školství  - PhDr. M. Anyalaiová

Program Archipelago - práce s dětmi po rozvodu rodičů

Práce s Dětskou a adolescentní skupinou, PhDr. Václava Masáková

Kurz projektivních koláží + licence na sadu, Huptych - 40 hodin

Motivační rozhovory I., II. -  PhDr. Jan Soukup 

Obrazy v pískovišti I.-IV. (semináře sandtray terapie)

Supervize - celoročně (individuální, skupinová)

Kurz osvojení  T. R. E 

Úvod do teorie a praxe modelu DIR-FLOORTIME Spolu, hravě. 

Celoživotní vzdělávání (semináře, krátkodobé kurzy)

FCA - First Certificate in English (British Council) Neposkytuji zdravotnické služby. Nejsem zdravotnické zařízení.