O nás

S čím vám pomůžu:

Jako psycholog pracuji od roku 2000.

  • klienti ke mně přicházejí nejčastěji řešit strach a úzkost neurotické obtíže, sourozenecké vztahy, ztrátu blízké osoby, rodinné problémy, rozchody, osobní krize, sebepoznání nebo si vyčistit hlavu. Pomáhám jim v konkrétních případech:
  • nalezením dopovědí na otázky spojené s výchovou a potřebami dětí
  • s projevy chování, které okolí označilo za "problém", ale které znamenají spíše "volání o pomoc"
  • s porozuměním sama sobě, včetně hledání ztraceného životního smyslu se situacemi, v nichž najednou chybí jednoduché řešení

Co ještě umím: vytvořit bezpečné prostředí, kde se můžete svěřit, ponořit se do vašeho problému

  • probouzet vaši tvořivost
  • používat kromě terapie slovy techniku sandtray stejně jako další pomocné techniky, které vhodně doplňují vaše slova při společné práci

V co věřím:

Zkušenost mě opakovaně utvrzuje v tom, že klíč k řešení otázek a obtíží, které zakoušíme, najdeme především v sobě, proto věřím:

  • že při hledání takových odpovědí občas potřebujeme doprovodit
  • ve velkou vnitřní sílu dětí současných i dětí, které přežívají v nás
  • ve schopnost organizmu napovědět, které řešení je pro nás vhodné
  • v sílu tvořivosti a fantazie.

Od r. 2018 spolupracuji také s pražskou mediační kanceláří MANOFI. Zaměřuji se zde na psychologické poradenství, terapii, mapování aktuálních potřeb dětí a jejich prožívání.

Od září r. 2019 pomáhám komunitní škole Osmička rozvíjet klíčové kompetence dětí a spolupracuji v roli školního psychologa.

/Neposkytuji klinickou diagnostiku pro zdravotnická zařízení/. 

/Služba není hrazena pojišťovnou/


Odborná praxe

Soukromá praxe

ZŠ a MŠ Roudnice n.L., /školní psycholog/

Psychologické služby pro klienty OSPOD MÚ Kralupy n.Vltavou

Centrum D8 o. p. s., Klíč - poradna pro rodiny /psycholog a psychoterapeut/

NÚV - projekt EU VIP II-III, 2009-2014, /školní psycholog na ZŠ Roudnice n.L./

Česká arteterapeutická asociace (ČAA), /členka výboru, šéfredaktorka

časopisu Arteterapie 2000-2007, od r. 2008 člen red.rady/

Speciální škola pro slabozraké, Praha 2 /školní psycholog/

Národní galerie v Praze /Odborný lektor edukačního oddělení, / vedení projektu EU "COM ART!


Vzdělání

FF UK - Jednooborová psychologie

Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik (5 let, + zaměření na práci s problémovými třídními kolektivy), NÚV

Systemický kurz arteterapie, PhDr. Helena Nováková-Strnadlová - 86 hodin

Komplexní výcvik Sandplaying, 90 hodin, Praha

Práce s Dětskou a adolescentní skupinou, PhDr. Václava Masáková

Kurz projektivních koláží + licence na sadu, Huptych - 40 hodin

Motivační rozhovory -  PhDr. Jan Soukup 

Obrazy v pískovišti I.-IV. (semináře sandtray terapie)

Supervize - celoročně (individuální, skupinová)

Kurz osvojení  T. R. E. 

Celoživotní vzdělávání (semináře, krátkodobé kurzy)

FCA - First Certificate in English (British Council) = sezení je možné vést v angl. jazyce