Informace pro klienty


JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJI A K ČEMU JE VYUŽÍVÁM

Jméno a příjmení

Kontakt dle vašeho uvážení

Stručný záznam vašich sdělení týkající se tématu, s nímž přicházíte

Obrazovou dokumentaci projektivních technik, pokud je využíváme

= tyto základní údaje mi pomáhají vracet se ke společné práci, aby služba pro vás byla kontinuální a komunikovat s vámi ve věci sjednávání schůzek. Pokud si nepřejete jinak, na účetním dokladu při platbě v hotovosti uvádím vaše příjmení.


JAKÝM ZPŮSOBEM A JAK DLOUHO INFORMACE UCHOVÁVÁM

Osobní dokumentace v uzamčené kartotéce

Kartotéka pod heslem v zamčené kanceláři v domě pod zvonkem+vstupem na klíč

Notebook pod heslem (poznámky ze sezení, tyto formy uchovávání informací archivuji dle

zákonné povinnosti max. 5 let od ukončení spolupráce, na vaši výslovnou žádost

skartuji informace dříve)

Diář - příjmení a tel.kontakt u termínu prvního setkání

(diář archivuji do uzamčené kartotéky vždy na kalendářního roku)

Telefon - sms zprávy od vás, pokud jsou důležité

Emaily - gmail.com. Pokud mi chcete zaslat nějaké citlivé

informace emailem, protože to je pro vás jednodušší, doporučuji soubor zaheslovat


JAKÉ TECHNOLOGIE KE KOMUNIKACI A SDÍLENÍ VYUŽÍVÁM

Telefon-sms, WatsUp, Messanger. Notebook - email, Skype, Zoom, datová schránka.

Poštovní služby (je-li požádáno)


PRÁVA, KTERÁ KLIENT MÁ

  • Kdykoliv odvolat udělený souhlas a to pro každý z účelů zpracování samostatně

  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány

  • Vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů

  • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod

  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž už odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem

  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů

  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem

  • Podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR)


Správce údajů:

Mgr. Johana Elisová

Tel. +420 777 264 627

Email: johana.elisova@gmail.com

Vložte svůj text...

Neposkytuji zdravotnické služby. Nejsem zdravotnické zařízení.