Ceník

Sazba za 55 min. sezení,  pokud není uvedeno jinak.

Psychoterapie a poradenství Praha (nebo dojezd)

Jednorázová konzultace                                                900 Kč

Série sezení (3 a více)                                                    800 Kč  (při úhradě předem)

Psychoterapie a poradenství Roudnice n.L.

Jednorázová konzultace                                                600 Kč

Série sezení                                                                    500 Kč   (při úhradě předem min. 3 a více)


Videohovor, telefonická konzultace                             700 Kč  

Psaní zpráv                                                                      300 Kč/str.

Kroužky, skupiny                                                             viz konkrétní nabídka

Možnosti platby

  • Hotově v závěru sezení
  • Převodem na účet - předem (č.ú.: 249327367/0300)

Věřím v seriózní jednání a že na sezení dorazíte dle dohody, případně včas (nejpozději předchozí den do 17,00) omluvíte svou absenci. To samé platí z mé strany. Včas neomluvená sezení jsou též účtována - převodem na účet, považuji to za férové a umožnění sjednání nového termínu. 

Dle potřeby je možné sezení dojednat na delší čas (cena poměrná).

Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy. Podrobnější informace k jednotlivým službám najdete pod odkazy.