Ceník

Sazba za 55 min. sezení,  pokud není uvedeno jinak.

Psychoterapie a poradenství 

Jednorázová konzultace                        1 000 Kč      

Konzultace v terénu                               1 500 Kč/hod. (včetně času cesty)

(Klienti VZP od 7 let u mne mají v roce 2024 opět možnost u konzultací realizovaných do 2024/12 požádat u pojišťovny o příspěvek na uskutečněná sezení ve výši 500Kč/sezení, max. 10x, proplácený zpětně. Více info žádejte u pojišťovny. Nově můžete poptávat příspěvek též u pojišťoven ČPZP 500,-/sezení max. 5x, ZP MVČR 400,-/sezení max. 10x, RBP 213 - 500,-/sezení max. 5x, ZPŠ 500,-/sezení max. 4x, OZP dle kreditů až do výše 10 000,-).

Videohovor, telefonická konzultace.                          1 000 Kč  

Písemné potvrzení o spolupráci.                                 300 Kč/str. 

Zpráva pro potřeby následné odborné péče.           500 Kč/str. 

Písemné zprávy o průběhu terapie nevystavuji. Důvodem je možnost vytvořit bezpečný prostor terapie pro dítě. Zpětná vazba z terapie probíhá po dohodě, ústně s rodičem v rámci poradenské konzultace. U dospívajících je pro písemné sdílení informací o terapii potřeba souhlas dítěte. 

Učitelská osvěžovna (workshopy pro pedagogy)          viz jednotlivé akce

Možnosti platby:

  • Hotově v závěru sezení
  • Převodem na účet - (č.ú.: 338746926/0300) nejpozději v den konání sezení. 
  • Možnost též platby přes QR kód, na místě.

Storno podmínky:

Věřím v seriózní jednání a že na sezení dorazíte dle dohody, případně včas omluvíte svoji absenci (nejpozději 24 hodin před konáním sezení  - podmínka neúčtování ceny za vámi rezervovaný čas). Sezení omluvené později - klient platí 100% ceny převodem na účet. Považuji to za férové a za podmínku sjednání nového termínu.

To samé platí z mé strany.  Později zrušené sezení z mé strany - klient dostane náhradní termín zdarma.

Dle potřeby je možné sezení dojednat na delší čas (cena poměrná). Ceny jsou smluvní.

Neposkytuji zdravotnické služby. Nejsem zdravotnické zařízení.

Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy. Podrobnější informace k jednotlivým službám najdete pod odkazy.