Ceník

Sazba za 55 min. sezení,  pokud není uvedeno jinak.

Psychoterapie a poradenství 

Jednorázová konzultace                        800 Kč      

(Terapie - při dlouhodobé spolupráci práci možnost slevy 700 Kč/sezení při úhradě minimálně 3 sezení předem) 

Konzultace v terénu                               1 000 Kč/hod. (včetně času cesty)

(Klienti VZP mají aktuálně možnost u konzultací realizovaných do 2022/11 požádat předem u pojišťovny o zapojení do programu podpory a následně využít příspěvek na psychoterapii ve výši 500Kč/sezení, proplácený zpětně)

Videohovor, telefonická konzultace.                          800 Kč  

Písemné potvrzení o spolupráci.                                300 Kč/str. 

Zpráva pro potřeby následné odborné péče.           500 Kč/str. 

Písemné zprávy o průběhu terapie nevystavuji. Důvodem je možnost vytvořit bezpečný prostor terapie pro dítě. Zpětná vazba z terapie probíhá po dohodě, ústně s rodičem v rámci poradenské konzultace. U dospívajících je pro písemné sdílený informací o terapii potřeba souhlas dítěte. 

Kroužky, skupiny                                                         momentálně neprobíhají

Možnosti platby

  • Hotově v závěru sezení
  • Převodem na účet - (č.ú.: 249327367/0300) nejpozději v den konání sezení.

Věřím v seriózní jednání a že na sezení dorazíte dle dohody, případně včas omluvíte svoji absenci (nejpozději předchozí den do 17,00 - podmínka neúčtování ceny za vámi rezervovaný čas). To samé platí z mé strany.  Včas neomluvené sezení (= čas na ně rezervovaný) je též účtováno - převodem na účet, považuji to za férové a podmínku sjednání nového termínu. 

Dle potřeby je možné sezení dojednat na delší čas (cena poměrná). Ceny jsou smluvní.

Neposkytuji zdravotnické služby. Nejsem zdravotnické zařízení.

Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy. Podrobnější informace k jednotlivým službám najdete pod odkazy.