Ceník

Sazba za 55 min. sezení,  pokud není uvedeno jinak.

Psychoterapie a poradenství PRAHA (nebo dojezd)

Jednorázová konzultace                                       1 000 Kč 

Série sezení  (min. 3)                                               900 Kč (při úhradě předem, nejpozději v den terapie)

Psychoterapie a poradenství Roudnice n.L.

Jednorázová konzultace                                           700 Kč 

Série sezení  (min. 3)                                                  600 Kč (při úhradě předem, nejpozději v den terapie)


Videohovor, telefonická konzultace.                          800 Kč  

Písemné potvrzení o spolupráci.                                300 Kč/str. 

Zpráva pro potřeby následné odborné péče.           500 Kč/str. 

Písemné zprávy o průběhu terapie nevystavuji. Důvodem je možnost vytvořit bezpečný prostor terapie pro dítě. Zpětná vazba z terapie probíhá po dohodě, ústně s rodičem v rámci poradenské konzultace. U dospívajících je pro sdílený informací o terapii potřeba souhlas dítěte. 

Kroužky, skupiny                                                         momentálně neprobíhají

Možnosti platby

  • Hotově v závěru sezení
  • Převodem na účet - (č.ú.: 249327367/0300) nejpozději v den konání sezení.

Věřím v seriózní jednání a že na sezení dorazíte dle dohody, případně včas omluvíte svoji absenci (nejpozději předchozí den do 17,00 - podmínka neúčtování ceny za vámi rezervovaný čas). To samé platí z mé strany.  Včas neomluvené sezení (= čas na ně rezervovaný) je též účtováno - převodem na účet, považuji to za férové a podmínku sjednání nového termínu. 

Dle potřeby je možné sezení dojednat na delší čas (cena poměrná).

Neposkytuji zdravotnické služby. Nejsem zdravotnické zařízení.

Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy. Podrobnější informace k jednotlivým službám najdete pod odkazy.