Ceník

Sazba za 60 min. sezení,  pokud není uvedeno jinak.

Psychoterapie a poradenství Praha (nebo dojezd)

Jednorázová konzultace                                                900 Kč/60min.

Série sezení (3 a více)                                                    800 Kč/60min. (při úhradě předem)

Psychoterapie a poradenství Roudnice n.L.

Jednorázová konzultace                                                600 Kč/60min.

Série sezení (3 a více)                                                     500 Kč/60min. (při úhradě předem)


Psaní zpráv                                                                                   300 Kč/str.

Dvojí cesta (6 setkání)                                                              2 000 Kč/celek

Kroužky, skupiny                                                                       3 500 Kč/pololetí (Roudnice n.L.)

Možnosti platby

  • Hotově v závěru sezení
  • Převodem na účet - předem (č.ú.: 249327367/0300)

Věřím v seriózní jednání a že na sezení dorazíte dle dohody, případně včas (nejpozději předchozí den do 17,00) omluvíte svou absenci. To samé platí z mé strany. Včas neomluvená sezení jsou též účtována - převodem na účet, považuji to za férové a umožnění sjednání nového termínu. 

Dle potřeby je možné sezení dojednat na delší čas (cena poměrná).

Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy. Podrobnější informace k jednotlivým službám najdete pod odkazy.