Ceník

Sazba za 55 min. sezení,  pokud není uvedeno jinak.

Psychoterapie a poradenství 

Jednorázová konzultace                        800 Kč      

(Terapie - možnost slevy 700 Kč/sezení při úhradě minimálně 3 sezení předem) 

Konzultace v terénu                               1 000 Kč/hod. (včetně času cesty)

(Klienti VZP od 7 let u mne mají v roce 2023 opět možnost u konzultací realizovaných do 2023/12 požádat předem u pojišťovny (např. přes VZP aplikaci) o zapojení do programu psycho-sociální podpory a následně využít příspěvek na psychoterapii ve výši 500Kč/sezení, max. 10 sezení, proplácený zpětně. Více info žádejte u vaší pojišťovny)

Videohovor, telefonická konzultace.                          800 Kč  

Písemné potvrzení o spolupráci.                                300 Kč/str. 

Zpráva pro potřeby následné odborné péče.           500 Kč/str. 

Písemné zprávy o průběhu terapie nevystavuji. Důvodem je možnost vytvořit bezpečný prostor terapie pro dítě. Zpětná vazba z terapie probíhá po dohodě, ústně s rodičem v rámci poradenské konzultace. U dospívajících je pro písemně sdílený informací o terapii potřeba souhlas dítěte. 

Kroužky, skupiny                                                         momentálně neprobíhají

Možnosti platby:

  • Hotově v závěru sezení
  • Převodem na účet - (č.ú.: 249327367/0300) nejpozději v den konání sezení.

Storno podmínky:

Věřím v seriózní jednání a že na sezení dorazíte dle dohody, případně včas omluvíte svoji absenci (nejpozději předchozí den do 17,00 - podmínka neúčtování ceny za vámi rezervovaný čas). Sezení omluvené po 17,00 či ráno v den konání - klient platí 100% ceny převodem na účet. Považuji to za férové a za podmínku sjednání nového termínu.

To samé platí z mé strany.  Později zrušené sezení z mé strany - klient dostane náhradní termín zdarma.

Dle potřeby je možné sezení dojednat na delší čas (cena poměrná). Ceny jsou smluvní.

Neposkytuji zdravotnické služby. Nejsem zdravotnické zařízení.

Služby jsou určeny pro děti i dospělé, dále pro skupiny (metodické) a školy. Podrobnější informace k jednotlivým službám najdete pod odkazy.