Objednání

+420 777 264 627

johana.elisova@gmail.com

Otevírací doba

dle objednání

"Věřím, že řešení svého trápení má každý v sobě, i když to zatím neví.

Ráda ho klientům pomáhám objevovat."

Psychoterapie a poradenství

Příklady témat, která s klienty řešíme: vztahy, zjišťování potřeb dítěte, školní problematika, osobní krize, obavy z životní změny či naopak smíření se se změnou, problémy na pracovišti, samota, truchlení, lehké formy deprese, osobnostní rozvoj, relaxační techniky, sebepřijetí.

Videohovory a telefonické konzultace

Alternativa k osobním konzultacím, pokud to během spolupráce vaše situace vyžaduje a cíl konzultace je pro tento formát vhodný (poradenství, vstupní rozhovor s rodiči, rozhovory s dětmi, skupinová setkání, apod). Možné formy propojení dle dohody. Platba na účet před on-line setkáním. 

spřátelený web:


Sandtray

"Terapeutické pískoviště"

Je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ho použít při práci s dětmi, mládeží i dospělými, ve školách nebo při mapování aktuálních potřeb dětí mezi dvěma domácnostmi.

S čím může Sandtray terapie pomoci:
• Zloba a agresivní chování  • Strach a úzkost • Noční pomočování • Plačtivost
• Panika • Psychické následky týrání • Kousání nehtů  • Sourozenecké soupeření
• Zneužívání • Truchlení - vyrovnání se se ztrátou  • Zlepšení schopnosti učit se
• Zlepšení pozornosti • Vztahy  • Rodinné problémy • Zlepšení komunikace s okolím • Pracovní nároky • Osobní krize • Sebepoznání

Pomoc většinou vyžaduje sérii sezení 5-10.


Skupiny


"Dvojí cesta"

Krátkodobá skupina pro děti ve střídavé péči či po rozvodu rodičů. 10 setkání 1x za 14 dní).

Cena 2 500,-

Skupina max. 6 - 8 dětí. Jediným cílem skupiny je poskytnout dětem bezpečný prostor pro vyjádření svých pocitů a otázek spojených s jejich situací a hlavně sdílení podobných životních zkušeností. Nejedná se o mapování ani poskytování výstupů pro žádnou stranu ani instituci.


Kroužek osobního rozvoje "UFOun"

  • věk 9-12 let

  • Cena 2 500,-


Kroužek "JÁ jsem JÁ"

 • věk cca 12-14 let


 • Sebepoznání
 • Sebezkušenost ve skupině vrstevníků
 • Rozvoj kompetencí a dovedností
 • Sociální dovednosti
 • Vztahy kolem nás
 • Osobní projekty
 • Malý kolektiv (omezená kapacita 6 - 8 osob) - otevírá se při min.počtu 6 účastníků
 • Cena 2 500,- 

Skupina pro dospělé

 • skupina, vzájemná podpora, sdílení společných témat, inspirace 
 • pro klienty, kteří mají již zkušenost s individuální psychoterapií a chtějí využít přínos a výhody skupinové práce. První série - 5 setkání, po této fázi bude reflexe a možnost naplánovat dle zájmu pokračování. 

 • Frekvence dle možnosti přihlášených. 

 • Proč pracovat ve skupině? - setkám se  s druhými lidmi, kteří potřebují ve svém životě také něco sdílet, změnit nebo pochopit. Mohu zde najít zázemí a podporu pro můj osobní posun a pro řešení mých aktuálních témat v životě. Mohu se inspirovat zkušenostmi a zpětnou vazbou ostatních. Mohou si vyzkoušet nové role a pohledy na věc. 

 • Cena: Série 5 setkání á 90min. je 1 500,- platba hotově/převodem před zahájením série. Je považována za závaznou přihlášku k účasti.  Potřebuji upozornit, že při absenci se platba nevrací a z podstaty skupinové práce není možné nabízet náhradní sezení. 


NEBOJME SE PSYCHOLOGA, NENÍ PROČ. Někdy se stane, že naše obvyklé způsoby vyrovnávání se se stresem a těžkostmi, které máme, přestanou fungovat. Někdy máme problémy, se kterými si nevíme rady – problémy v rodině, v práci, ve škole,     s lidmi v našem okolí, se společností... V takové situaci může být užitečné vyhledat pomoc odborníka, který nám pomůže, abychom se lépe vyznali v našich problémech. Není ale lehké svěřit naše trápení někomu druhému. Možná by k našemu odhodlání mohlo pomoci, když si uvědomíme, že:                      • Návštěva psychologa není projevem mé slabosti, ale naopak důkazem toho, že jsem si vědom, že mám nějaký problém, a jsem odhodlán ho řešit.                                                        • Úkolem psychologa v takové situaci není určit, zda jsem či nejsem blázen“, zda je můj problém dost důležitý nebo je to prkotina, ale je tu proto, aby mi pomohl tady a teď řešit můj problém.                                                                             • Vím, co mě trápí a co od návštěvy psychologa očekávám (jiný pohled na problém, nalezení příčiny, doporučení, radu...).             • Psycholog není ten, kdo mi dá rozhřešení. Neočekávám proto, že převezme odpovědnost za mé rozhodnutí, či skutky.             • Nemusím se dopředu zabývat otázkou, co a jak řeknu. Je na odborníkovi, aby porozuměl mému sdělení, aby vyhmátl podstatu problému, který potřebuji řešit.                                               • Otázky, které psycholog klade, nechápu jako projev jeho zvědavosti, ale výraz potřeby porozumět, přesně pochopit smysl toho, co mu říkám.                                                               • Jsem si vědom toho, že výsledný efekt mého kontaktu s psychologem je závislý na míře naší vzájemné důvěry a otevřenosti.                                                                         • Je pouze a jen na mně, jak s doporučeními či radami psychologa naložím.