Mgr. Johana Elisová - dětská psycholožka 

Děti, rodiče - poradenství a psychoterapie 

Objednání

+420 777 264 627

johana.elisova@gmail.com

Otevírací doba

dle objednání

"Věřím, že řešení svého trápení má každý v sobě, i když to zatím neví.

Ráda ho klientům pomáhám objevovat."

Psychoterapie a poradenství pro děti a jejich rodiče

Pracuji s dětmi od 5 let věku, u mladších dětí pracuji s jejich rodiči poradensky.

Příklady témat, která s klienty řešíme: zjišťování potřeb dítěte, školní problematika, vztahy s vrstevníky, problematické chování, emoční obtíže, truchlení, osobní rozvoj, relaxační techniky, sebepřijetí.

Při práci s dítětem v situaci před/po rozchodu/rozvodu rodičů je pro mě důležitá spolupráce s oběma rodiči. Počítám s tím, že zákonnou povinností rodiče je se navzájem o odborné péči dítěte informovat. Při terapeutické práci s těmito dětmi nevystavuji žádné zprávy, aby jejich terapie mohla probíhat kvalitně a v bezpečném prostředí. (Výjimkou jsou zprávy z jednorázového, předem objednaného rozhovoru dítěte s psychologem pro potřeby OSPOD.)

Videohovory a telefonické konzultace

Alternativa k osobním konzultacím, pokud to během spolupráce vaše situace vyžaduje a cíl konzultace je pro tento formát vhodný (poradenství, vstupní rozhovor s rodiči, rozhovory s dětmi, skupinová setkání, apod). Možné formy propojení dle dohody. Platba na účet před on-line setkáním. 

spřátelený web:

Sandtray

"Terapeutické pískoviště"

Je velice citlivý a bezpečný terapeutický nástroj. Lze ho použít při práci s dětmi, mládeží i dospělými, ve školách nebo při mapování aktuálních potřeb dětí.

S čím může Sandtray terapie pomoci:
• Zloba a agresivní chování  • Strach a úzkost • Noční pomočování • Plačtivost
• Panika • Psychické následky týrání • Neurotické projevy  • Sourozenecké vztahy • Truchlení a vyrovnání se se ztrátou  • Vztahy  • Rodinné problémy • Zlepšení komunikace s okolím • Sebepoznání • Zorientování se ve složité životní situaci

Učitelská osvěžovna


  • Péče o sebe
  • Komunita podobně smýšlejících kolegů
  • Vzájemná podpora
  • Bezpečný prostor
  • Profesní rozvoj
  • Sdílení pracovních témat a příkladů dobré praxe


19. 1. 2024 - VISION BOARD - workshop pro učitele

V malé skupině si vytvoříte tabuli/nástěnku vašich vizí, přání a snů na následující rok. Pracuje každý sám technikou koláže. "Pokud jsme schopni představit si náš sen, jsme na půl cesty k němu"." (R. Moss, autor vědomého snění). Čas. 16,30 - 18,30. Cena 500,-/os., možnost vystavení faktury pro zaměstnavatele. Místo konání: ZŠ Osmička, Třída T.G.Masaryka 1474, Roudnice nad Labem. Maximálně 10 účastníků. Zájemci pište na email..

Balintovská skupina pro pedagogy - skupinová forma podpory učitelům. Je-li na vaší škole žák či třídní kolektiv, který vám nedá spát a hledáte vhodný postup, jak jejich situaci řešit, strukturovaná forma skupinové podpory formou tzv. Balintovské skupiny je velmi vhodný nástroj, který se vám nabízí. 1 případ vyžaduje obvykle 90 minut, skupina mívá 5-10 účastníků. Je možné skupinové setkání dojednat pro skupinu. Zájemci o tuto zkušenost pište prosím na email v kontaktech.


NEBOJME SE PSYCHOLOGA, NENÍ PROČ. Někdy se stane, že naše obvyklé způsoby vyrovnávání se se stresem a těžkostmi, které máme, přestanou fungovat. Někdy máme problémy, se kterými si nevíme rady – problémy v rodině, v práci, ve škole,     s lidmi v našem okolí, se společností... V takové situaci může být užitečné vyhledat pomoc odborníka, který nám pomůže, abychom se lépe vyznali v našich problémech. Není ale lehké svěřit naše trápení někomu druhému. Možná by k našemu odhodlání mohlo pomoci, když si uvědomíme, že:                      • Návštěva psychologa není projevem mé slabosti, ale naopak důkazem toho, že jsem si vědom, že mám nějaký problém, a jsem odhodlán ho řešit.                                                        • Úkolem psychologa v takové situaci není určit, zda jsem či nejsem blázen“, zda je můj problém dost důležitý nebo je to prkotina, ale je tu proto, aby mi pomohl tady a teď řešit můj problém.                                                                             • Vím, co mě trápí a co od návštěvy psychologa očekávám (jiný pohled na problém, nalezení příčiny, doporučení, radu...).             • Psycholog není ten, kdo mi dá rozhřešení. Neočekávám proto, že převezme odpovědnost za mé rozhodnutí, či skutky.             • Nemusím se dopředu zabývat otázkou, co a jak řeknu. Je na odborníkovi, aby porozuměl mému sdělení, aby vyhmátl podstatu problému, který potřebuji řešit.                                               • Otázky, které psycholog klade, nechápu jako projev jeho zvědavosti, ale výraz potřeby porozumět, přesně pochopit smysl toho, co mu říkám.                                                               • Jsem si vědom toho, že výsledný efekt mého kontaktu s psychologem je závislý na míře naší vzájemné důvěry a otevřenosti.                                                                         • Je pouze a jen na mně, jak s doporučeními či radami psychologa naložím.

Neposkytuji zdravotnické služby.     Nejsem zdravotnické zařízení.