Objednání

+420 777 264 627

johana.elisova@gmail.com

Otevírací doba

dle objednání

"Věřím, že řešení svého trápení má každý v sobě, i když to zatím neví.

Ráda ho klientům pomáhám objevovat."

Psychoterapie a poradenství

Příklady témat, která s klienty řešíme: vztahy, zjišťování potřeb dítěte, školní problematika, osobní krize, obavy z životní změny či naopak smíření se se změnou, problémy na pracovišti, samota, truchlení, lehké formy deprese, osobnostní rozvoj, relaxační techniky, sebepřijetí.

Sandtray

"Terapeutické pískoviště"

Je velice účinným terapeutickým prostředkem. Lze ho použít při práci s dětmi, mládeží i dospělými, ve školách i v soukromých praxích.

S čím může Sandtray terapie pomoci:
• Zloba a agresivní chování  • Strach a úzkost • Noční pomočování • Plačtivost
• Panika • Psychické následky týrání • Kousání nehtů  • Sourozenecké soupeření
• Zneužívání • Truchlení - vyrovnání se se ztrátou  • Zlepšení schopnosti učit se
• Zlepšení pozornosti • Vztahy  • Rodinné problémy • Zlepšení komunikace s okolím • Pracovní nároky • Osobní krize • Sebepoznání

Pomoc většinou vyžaduje více sezení.


Skupiny


"Dvojí cesta"

Krátkodobá skupina pro děti ve střídavé péči či po rozvodu rodičů. 10 setkání 1x za 14 dní).

Cena 2 500,-

Skupina max. 6 - 8 dětí. Jediným cílem skupiny je poskytnout dětem bezpečný prostor pro vyjádření svých pocitů a otázek spojených s jejich situací a hlavně sdílení podobných životních zkušeností. Nejedná se o mapování ani poskytování výstupů pro žádnou stranu ani instituci.


Kroužek osobního rozvoje "UFOun"

  • věk 9-12 let

  • Cena 2 500,-


Kroužek "JÁ jsem JÁ"

 • věk cca 12-14 let


 • Sebepoznání
 • Sebezkušenost ve skupině vrstevníků
 • Rozvoj kompetencí a dovedností
 • Sociální dovednosti
 • Vztahy kolem nás
 • Osobní projekty
 • Malý kolektiv (omezená kapacita 6 - 8 osob) - otevírá se při min.počtu 6 účastníků
 • Cena 2 500,- 

Skupina pro dospělé

 • skupina, vzájemná podpora, sdílení společných témat, inspirace 
 • pro klienty, kteří mají již zkušenost s individuální psychoterapií a chtějí využít přínos a výhody skupinové práce. První série - 5 setkání, po této fázi bude reflexe a možnost naplánovat dle zájmu pokračování. 

 • Frekvence dle možnosti přihlášených. Možné dny konání pondělí a středa,   čas: 16,30-18,00

 • Proč pracovat ve skupině? - setkám se  s druhými lidmi, kteří potřebují ve svém životě také něco sdílet, změnit nebo pochopit. Mohu zde najít zázemí a podporu pro můj osobní posun a pro řešení mých aktuálních témat v životě. Mohu se inspirovat zkušenostmi a zpětnou vazbou ostatních. Mohou si vyzkoušet nové role a pohledy na věc. 

 • Cena: Série 5 setkání á 90min. je 1 500,- platba hotově/převodem před zahájením série. Je považována za závaznou přihlášku k účasti.  Potřebuji upozornit, že při absenci se platba nevrací a z podstaty skupinové práce není možné nabízet náhradní sezení. 


NEBOJME SE PSYCHOLOGA, NENÍ PROČ. Někdy se stane, že naše obvyklé způsoby vyrovnávání se se stresem a těžkostmi, které máme, přestanou fungovat. Někdy máme problémy, se kterými si nevíme rady – problémy v rodině, v práci, ve škole,     s lidmi v našem okolí, se společností... V takové situaci může být užitečné vyhledat pomoc odborníka, který nám pomůže, abychom se lépe vyznali v našich problémech. Není ale lehké svěřit naše trápení někomu druhému. Možná by k našemu odhodlání mohlo pomoci, když si uvědomíme, že:                      • Návštěva psychologa není projevem mé slabosti, ale naopak důkazem toho, že jsem si vědom, že mám nějaký problém, a jsem odhodlán ho řešit.                                                        • Úkolem psychologa v takové situaci není určit, zda jsem či nejsem blázen“, zda je můj problém dost důležitý nebo je to prkotina, ale je tu proto, aby mi pomohl tady a teď řešit můj problém.                                                                             • Vím, co mě trápí a co od návštěvy psychologa očekávám (jiný pohled na problém, nalezení příčiny, doporučení, radu...).             • Psycholog není ten, kdo mi dá rozhřešení. Neočekávám proto, že převezme odpovědnost za mé rozhodnutí, či skutky.             • Nemusím se dopředu zabývat otázkou, co a jak řeknu. Je na odborníkovi, aby porozuměl mému sdělení, aby vyhmátl podstatu problému, který potřebuji řešit.                                               • Otázky, které psycholog klade, nechápu jako projev jeho zvědavosti, ale výraz potřeby porozumět, přesně pochopit smysl toho, co mu říkám.                                                               • Jsem si vědom toho, že výsledný efekt mého kontaktu s psychologem je závislý na míře naší vzájemné důvěry a otevřenosti.                                                                         • Je pouze a jen na mně, jak s doporučeními či radami psychologa naložím.